Thiền Tông Việt Nam
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Lời Dẫn

Ngót năm mươi năm, tôi vẫn còn nhớ lời Thầy: “Bây giờ các Tăng Ni trẻ nào hâm mộ tu thiền, muốn tu thiền thì theo tôi xuống núi, về Long Thành cạp đất mà sống và tiếp tục tu hành như sở nguyện của mình." 

Thế rồi, một số Tăng Ni trẻ đã tu học tại Chơn Không, Linh Quang, Bát Nhã và một số các vị hâm mộ tu thiền, học thiền, lục tục chuẩn bị hành trang theo Thầy xuống núi. Ngoài cái học Phật pháp, học thiền và luật nghi của người tu, bấy giờ chư huynh đệ còn phải học làm ruộng làm rẫy, trồng khoai trồng rau, tập sống một đời thuần phác lao động và giữ vững ý chí tu hành.

Thầy dạy phổ hiện pháp tu vào sinh hoạt hàng ngày, chỉ bảo một cách cụ thể là phải biết thương mình ráng tu. Một việc tu này không ai thay được, mình tu cho mình, không phải tu cho ai khác. Cố gắng phấn đấu, nhất là tranh đấu với các thói quen hèn nhát sợ cực sợ nhọc. Bấy giờ anh em cũng có vài vị kiệt sức, thoái lui. Tuy nhiên số thiền sinh còn lại chắc thực tiến lên, mở ra một sức sống vui trong sinh hoạt tu học, lao động. Một số văn nghệ sĩ Phật tử và nhóm văn nghệ bỏ túi của huynh đệ, góp vui vào cuộc sống mộc mạc thiền tăng thuở ban đầu. 

Những ca từ: “Một ngày không làm là một ngày không ăn, dắt trâu ra đồng vừa làm vừa chăn. Trâu đen rồi đây sẽ là trâu trắng, chẳng phí đi kiếp người mới thật là tăng…”, Thường Chiếu quê hương, Chăn trâu 1, Chăn trâu 2, Như nói với tôi, Cuộc sống vui... làm dấy lên phong trào vui tu, giúp anh em khuây khỏa phần nào lúc lao động nhọc nhằn. Huynh đệ cùng tiến tu, làm tốt tương đối các công việc khó khăn gian khổ ban đầu.

Tôi vẫn không quên hình ảnh mỗi lần thầy từ Chơn Không xuống, vào thẳng trai đường, ngồi trên chiếc ghế do anh em đóng bằng từng thỏi tre, đem từ rừng Viên Chiếu về. Hồi này Thường Chiếu mộc mạc đơn sơ lắm. Thầy ngồi đó thăm hỏi từng việc, sách tấn huynh đệ tu học và hướng dẫn làm việc, trôi tròn tất cả. Khung trời ấy đến bây giờ vẫn nguyên vẹn trong tôi tình thầy trò, nghĩa huynh đệ. Vui tu vui học. 

Mặt tu thuận lợi, khởi sắc. Song song đó, mặt học tập cũng được bắt đầu. Người xưa ví học tập và làm việc như ăn cơm uống nước, hai thứ này thiếu trễ vẫn chưa đến đỗi phải chết. Chỉ có tu là như hơi thở, một khi thiếu hơi thở thì không thể nào sống được, có lẽ chết liền. Nói cho cùng vấn đề tu cần phải xem trọng, hơn cả hơi thở. Hơi thở còn là sự sống còn. Hơi thở dẫn đạo mọi thứ giữa đây. Nó quan trọng, trân quý, không thể nào vắng thiếu chừng trong giây phút. Đã vậy thì chúng ta phải bảo vệ nó, không thể lơ là, phải hít thở điều hòa để bảo vệ mạng sống. Cũng thế, ta phải tu làm sao, sống làm sao để bảo vệ được cái tâm của chính mình. Phải vững tiến việc tu học, bảo vệ việc tu học trong bất cứ giai đoạn nào, chính là vun bồi và bảo vệ tâm bồ-đề của chính mình.

Các huynh đệ thương tôi trong giai đoạn này, đã cùng chia sẻ công phu tu hành và mọi sinh hoạt trong thiền viện. Anh em cùng gắn bó dìu dẫn nhau qua những chặng đường dài, trong đó cũng không ít khó khăn trở ngại, nhưng nhờ ân đức và lòng từ mẫn của Thầy, mà chúng ta vượt qua tất cả. Tấm lòng này của chư huynh đệ, tôi rất trân quý và luôn tự khắc tự hứa, làm tốt việc bổn phận của mình một cách xứng đáng.

Phần tôi đã vậy, mong chư huynh đệ đồng tu đồng học, cũng phải tự khắc tự hứa bước lên khung trời tịnh thanh, xứng đáng hơn sự hiện diện của mình. Chúng ta nhất tâm nhất trí đồng hành vì đạo, vì con đường thiền tông Thầy đã dày công khôi phục, rộng mở, mà nỗ lực tu tập và lợi lạc quần sanh. Chỉ có như thế, chúng ta mới phần nào đền đáp được thâm ân cao dày của thầy tổ. 

Nhờ hồng ân Tam bảo, phước duyên tăng thượng, năm này Thầy của chúng ta bước vào tuổi bách tuế. Toàn thể chư Tăng Ni Phật tử hàng môn hạ của Thầy cùng tụ hội về tổ đình Thường Chiếu, thành tâm hướng về Ân sư, chí thành chí kính chúc nguyện Thầy thân luôn điều hòa, tâm tuệ viên mãn, trụ thế dài lâu, là nơi nương tựa cho Tăng Ni tứ chúng vững tiến tu hành, thành tựu Phật đạo, lợi lạc quần sanh. 

Tập Kỷ Yếu Kính Mừng Bách Tuế Tôn Sư ra đời, đây là chút lòng thành của toàn thể chúng đệ tử dâng lên cúng dường Thầy, tưởng nhớ đến thâm ân giáo hóa của Thầy. Cúi mong Thầy thương mà chứng tri. 

 

TM. Ban Văn Hóa Thường Chiếu

HT. THÍCH NHẬT QUANG

Mục Lục
Khánh Thọ Bách Tuế Hòa Thượng Tôn Sư
Danh sách chương: