Thiền Tông Việt Nam
Tham Vấn 2
Tham Vấn HT. Thích Thanh Từ - Câu 35
Phật Tử hỏi:
Kính thưa Hòa Thượng xin hoan hỷ giải nghĩa cho Phật tử biết phải làm sao kiêng vào những ngày ăn chay vô tình Phật tử thường thấy thèm đồ mặn, nhẩm tính thấy trùng vào ngày ăn chay mà Phật nói ăn chay là ở trong lòng mình. Nếu ngày đó ăn chay mà lòng thấy thèm đồ mặn thì không tốt nhưng cứ chiều theo lòng mình hoài như vậy thì mình không có sửa mình được. Vậy Phật tử phải làm sao? Cứ việc ăn mặn như mình thích hay là kiềm lòng không ăn mặn để tập sửa tánh dần dần.

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Sư Ông đáp:

Phật tử này nghi ăn chay phải lòng trong sạch mà tại sao mình ăn chay lại thèm đồ mặn, mà thèm đồ mặn là hết trong sạch rồi. Như vậy thèm đồ mặn cứ ăn mặn, chừng nào hết thèm đồ mặn sẽ ăn chay phải vậy không?

Thật ra con người ta cái gì cũng phải là cái tập, tôi thường nói theo kinh nghiệm ở chùa cho quý vị nghe. Người xuất gia khoảng 20 mấy 30 tuổi mới đi tu vào chùa thì 3 năm đầu mộng thấy toàn là chuyện ở gia đình không à ít có thấy ở chùa lắm mà từ 5 năm về sau thấy ở chùa. Thì như vậy cái tâm của mình từ nhỏ đến lớn quen ăn mặn rồi, bây giờ nói bắt đầu tập ăn chay thì thói quen nghĩ mặn đó nó còn nhiều quá đi thì tự nhiên nó phải chen vô rồi cả đời không ăn chay được ngày nào hết. Bởi vậy tuy nó chen vô thì thôi, lúc đầu mình thanh tịnh được cái miệng còn cái ý thôi khỏi nói mình nhớ chút thôi cũng được, rồi từ từ thuần thục rồi cái ý cũng theo đó mà thanh tịnh luôn, chớ bây giờ mà chiều theo cái ý đó thì thân miệng ý đều không thanh tịnh suốt đời.

Cho nên giai đoạn đầu thì phải cho ý sai lầm nhưng mà tập cái miệng trong sạch chút lần lần chinh phục lâu ngày sẽ quen, quen rồi sẽ được. Chớ đừng nghĩ cố chấp cái gì cũng tại tâm, mà tâm nghĩ mặn ăn chay cũng vô nghĩa, đừng cố chấp cái đó nếu vậy sẽ không bao giờ tu được.

Trích từ “Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa & Tham Vấn”
H.T thiền sư Thích Thanh Từ

 

Mục Lục