Thiền Tông Việt Nam
Tham Vấn 2
Tham Vấn HT. Thích Thanh Từ - Câu 29
 
Phật Tử hỏi:
Con nghe quý thầy thường nói được làm thân nam là người đó có phước đức, nhưng tại sao có người sanh vào gia đình nghèo lại xấu xí bệnh tật, hung dữ. Trái lại người nữ thiếu phước tại sao sanh vào gia đình giàu sang, đẹp đẽ, đức hạnh, thuận hòa. Thân nữ nghiệp ái nặng? Cúi mong sư ông từ bi giải cho con biết. 

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.


Sư Ông đáp:

Có một số người nói rằng làm thân nam là có phước mà quý thầy đó nói một cách chủ quan. Nếu gặp mấy cô nói thì không nói vậy đâu, thầy nói là thầy đó chủ quan. Nếu nói được thân nam là phước thì chưa đúng sự thật.

Thân nam thân nữ là nghiệp riêng nữa chớ không phải là cái phước. Là nam mà cũng bị tật nguyền, có người cũng bị bệnh hủi, rồi đủ thứ, phước chỗ nào? Làm nữ mà làm được nữ thủ tướng vậy có phước không? Như vậy ai lớn hơn ai? Như vậy nói rằng làm nam mà có phước là không đúng chỉ có nghiệp riêng của người đó có chủng tử về phái nam thì được sanh nam, chủng tử phái nữ thì được sanh nữ. Chớ không phải phước hay không phước, bởi vậy cái người nói đạo lý nói vậy là nói trật. Được phước hay không phước là tùy của mỗi người dù thân nam hay nữ có phước thì cũng được sung sướng, giàu sang có địa vị cao, còn nếu vô phước thì cũng khổ sở như ai. Chớ không phải nam là có phước nữ là vô phước, đừng hiểu lầm như vậy.

Trích từ “Sử 33 vị Tổ Thiền Tông Ấn Hoa & Tham Vấn”
H.T thiền sư Thích Thanh Từ
 
Mục Lục