Thiền Tông Việt Nam
Ánh Sáng Tự Tâm - Hạnh Chiếu
Lời Đầu Sách

Tùy thuận Phật học là một trong mười nguyện lớn của Bồ-tát Phổ Hiền. Cho nên cần cầu học Phật là điều không thể thiếu của một người đệ tử Như Lai. Được chung sống, cùng tu học giáo pháp của Phật trong một đạo tràng là phúc duyên lớn của tất cả chúng ta. Một ngày sống trong chánh pháp là một ngày an vui. Một đời sống trong chánh pháp là một đời an vui.

Trí Đức Ni còn là những mầm xanh, núp sát bóng ân sư, rụt rè lớn lên từng ngày. Phải nhiều năm tháng nữa mới thực sự nhận ra nắng sớm mưa chiều, cỏ rác và phân là dưỡng chất quý giá nuôi lớn từng đóa tâm hoa. Mãn túc sắc và hương.

Nơi đây, mong mỏi lớn nhất của ni chúng là được sống trong sự tỉnh thức và tình yêu thương rộng lớn. Để mai này còn đến với cuộc đời bằng trái tim vô ngã vị tha. Ở đó không có phiền não khổ đau và vọng tưởng đảo điên.

Cung kính cúi đầu cảm bội thâm ân thầy tổ, vô lượng thuận nghịch nhân duyên, đã vực dậy niềm tin và nghị lực cho những người con gái Như Lai. Hy vọng tất cả chúng ta cùng về đến bến đỗ bình an, bằng sự nỗ lực không ngừng của bản thân.

Trí Đức Ni, mùa Hạ năm Giáp Ngọ - 2014

HẠNH CHIẾU

Mục Lục