Thiền Tông Việt Nam
Thử Một Lần Nhìn Lại - Chân Hiền Tâm
Lời Mở Đầu

Có bao giờ ta thử một lần ngẩn nhìn lại cuộc lữ xoay vần, để thấy màu phong trần đọng lại từ nghiệp dĩ xa xăm. Thấy để giật mình thảng thốt...

Một chiều cuối độ, ta nhớ lại nguồn xưa.

Hòa thượng Thường Chiếu (Cội Nguồn Ngàn Xưa)

(Nguồn: http://www.chanhientam.net/index.php/sachin2/tuybut2/thunhinlai2)

Mục Lục