Thiền Tông Việt Nam
Thể Nghiệm Về Cái Chết - Thích Đạt Ma Khế Định
Lời Phi Lộ

Đức Phật thị hiện trong cõi ta bà này, nhằm chỉ dạy cho tất cả chúng sanh giải quyết về bốn vấn đề trọng đại đó là: sanh, già, bệnh, chết. Vì vậy, đối với người Phật tử thì cái chết khẳng định rằng dù là thánh hay phàm, ai rồi cũng phải ra đi. Đức Phật đã từng nhắc nhở cho chúng ta luôn nhớ: “Mạng người sống trong hơi thở”.

Trong sự nhân duyên tương phùng của kiếp phận làm người, tôi có đủ nhân duyên là hành giả tu tập. Hôm nay, chúng tôi chia sẻ một số suy nghĩ về cái chết với bất cứ ai quan tâm tìm hiểu về cái chết, dù là Phật tử hay không phải là Phật tử.

Thể nghiệm về cái chết để chúng ta can đảm và thanh thản khi chúng ta sống và đối diện cái chết đến. Là một tu sĩ, tôi thường quán chiếu hàng ngày về cái chết, khi đi máy bay, xe ô-tô, tàu thủy,…Về việc này nhắc nhở chúng ta sống một cuộc đời có ý nghĩa hơn, không uổng phí một kiếp người khi chúng ta hiện hữu giữa cuộc đời này.

Đức Phật thường dạy bảo các đệ tử tại gia hay xuất gia thường xuyên thể nghiệm về cái chết hàng ngày bất cứ lúc nào. Nó sẽ khơi dậy trong chúng ta về sự tỉnh thức nhằm loại bỏ những tâm ô nhiễm và chấp ngã mang lại. Có người nói, Thầy rất thích nói về sự chết. Đúng vậy, vì tôi xém chết mấy lần rồi! Nên tôi hay nói về cái chết. Song chúng ta chiêm nghiệm kỹ cái chết là một quy luật tự nhiên của cuộc sống. Nếu ai thể nghiệm về cái chết thường xuyên thì sẽ nhận ra con đường sống vĩnh hằng trong tiến trình bước ngang qua cửa tử.

Hôm nay, rãnh chút truân duyên, chúng tôi mạo muội ghi vài lời phi lộ gửi đến các bạn cùng chung một chí hướng, hướng đến con đường giác ngộ và giải thoát. Quyển sách này khi đến tay các bạn, chúc các bạn tinh tấn và cầu nguyện thế giới hòa bình, dân tộc Việt Nam vững mạnh cùng khắp pháp giới chúng sanh trọn thành Phật đạo.

Mùa An Cư năm Bính Thân

15-04-Bính Thân

Viết tại Tăng xá Trúc Lâm Chánh Thiện

Đạt Ma Khế Định

Mục Lục