Thiền Tông Việt Nam
Tâm Yếu Nhà Thiền - Hạnh Chiếu
Lời Đầu

Chỉ Tâm Yếu Cho Người Tu Thiền là tác phẩm của thiền sư Thanh Viễn hiệu Phật Nhãn. Tên sách cũng đủ cho thấy được tầm quan trọng thiết yếu của tác phẩm đối với hành giả tu thiền.

Tâm yếu là cốt tủy của tâm. Học tâm là học lại chính mình. Ở đây thiền sư không cho chúng ta dùng văn tự hay suy nghĩ để hiểu, mà từ công phu tu tập nhận ra tâm yếu.

Tác phẩm này Hòa thượng Trúc Lâm đã giảng dạy và biên tập lại thành sách, trong đó yếu lý hành thiền được Ngài chỉ dạy rất thấu đáo, cặn kẽ. Tuy nhiên, ở đây chúng tôi muốn chia sẻ thêm với các bạn tu trẻ những khúc nôi của kẻ mới vào đạo. Chúng ta chưa tới trình độ để phải nặn đầu bóp trán với các đại sự nhân duyên, mà chỉ va vấp ở những chuyện không đâu vào đâu. Vậy mà từ những lỗ mọi ấy lại làm rò rỉ công phu một cách đáng kể. Vì vậy chúng ta cần phải thận trọng từng chút, từng chút một trong học tập và hành trì.

Chúng ta sẽ học Chỉ Tâm Yếu Cho Người Tu Thiền theo tinh thần chỉ dạy của Hòa thượng Trúc Lâm. Từ đó cố gắng ứng dụng vào mọi sinh hoạt tu học cho chúng, giúp công phu tăng tiến, không bị lệch lạc. Học với tâm tha thiết, với lòng khát ngưỡng tu thiền sẽ rất khác với học cho biết, cho hoàn tất chương trình Phật học. Rất mong tâm yếu sẽ tỏa sáng nơi mỗi chúng ta.

Tâm Yếu Nhà Thiền được biên tập lại từ văn giảng của tác phẩm Chỉ Tâm Yếu Cho Người Tu Thiền. Hạnh Chiếu con mông muội, ý tư kém cỏi, công phu non nớt, nhưng vì lòng khát ngưỡng hướng về Tổ đạo, đã không ngại phận mình, cúi đầu kỉnh thuận giáo huấn của Tổ sư. Nguyện cùng chư pháp lữ hữu duyên đồng tu đồng học, đồng sẻ chia chỗ tâm yếu Phật tổ chỉ dạy.

Tác phẩm chắc chắn còn rất nhiều sơ thất, cúi mong các bậc cao đức từ bi lượng thứ, rộng lòng phủ chính.

Thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Ni,

Ngày 15/04/Đinh Dậu - 2017

HẠNH CHIẾU

Mục Lục