Thiền Tông Việt Nam
Thơ Văn Và Cảm Tác Của Thiền Sư Thích Thanh Từ
Đường Tiêu Dao

Đây con đường Tiêu Dao,

Rộng bằng lại thẳng tắp.

Đầu cửa cổng Chân Không,

Đuôi ngọn đồi Tự Tại.

Xa đến khách xuất trần,

Khách xá, trai đường đón.

Mãng cầu, nhãn, mít khoe,

Hoa giấy, anh đào cợt.

Dưới phố vang nhạc mừng,

Gió đông lộng tà áo.


(Thiền viện Chân Không, tháng 7. 1985)

Mục Lục