Thiền Tông Việt Nam
Thơ Văn Và Cảm Tác Của Thiền Sư Thích Thanh Từ
Chân Không

Chân không thể bất biến,

Huyễn hữu thường đổi thay.

Khói mây bọt bóng nước,

Tan hợp cuộc vần xoay.

Linh lung trăng rọi biển,

Xanh biếc núi im lìm.

Ngút ngàn mặt bể cả,

Thăm thẳm bầu trời xanh.

Đường phố xe qua lại,

Sông biển tàu tới lui.

Dòng đời duyên biến đổi,

Bệ đá đạo nhân ngồi.


(Thiền viện Chân Không, tháng 7. 1985)

Mục Lục