Thiền Tông Việt Nam
Nhặt Lá Bồ Đề - Tập 1
Phần VI: Thơ Kệ

Những bài thơ kệ sau đây do Thầy Viện Chủ sáng tác:

1. Mộng

Gá thân mộng

Dạo cảnh mộng

Mộng tan rồi

Cười vỡ mộng

Ghi lời mộng

Nhắn khách mộng

Biết được mộng

Tỉnh cơn mộng. (1980)

2. Phá Ngã

Mạng sống trong hơi thở

Trong nhịp đập quả tim

Thế nào là mạng sống?

Sự vay mượn liên tục. (1982)

3. Gió Nghiệp

Đem vào là nhờ gió

Tống ra cũng gió đưa

Sự hô hấp tuần hoàn

Tất cả đều do gió

Một phen gió nghiệp dừng

Thân này như khúc gỗ. (1983)

4. Cuộc Đời Qua Mắt Tôi

Chiếc thân tứ đại khói

Sinh hoạt thế gian mây

Thành công khối nước đá

Thất bại chùm bọt tan

Nhục vinh bong bóng nước

Thương ghét hạt sương mai

Khổ vui trong giấc mộng

Lành dữ bóng chim bay

Tháng ngày cái chớp mắt

Còn mất nước trăng lay

Chung cuộc cơn gió thoảng

Viên mãn bầu trời trong. (6/1984)

5. Chiếc Thân Phút Chót

Còn động còn ấm còn ta

Động dừng ấm hết thì ma ra đồng

Thở than khóc lóc não lòng

Thức thần theo nghiệp hết mong trùng phùng.

     (tháng chạp 1984)

Nhân con chó tiểu phệ chết, thị giả khóc, viện chủ dạy bài kệ này.

6. Chơn Không

Chơn không thể bất biến

Huyễn hữu thường đổi thay

Khói mây bọt bóng nước

Tan hợp cuộc vần xoay

Linh lung trăng rọi biển

Xanh biếc núi im lìm

Ngút ngàn mặt bể cả

Thăm thẳm bầu trời xanh

Đường phố xe qua lại

Sông biển tàu tới lui

Dòng đời duyên biến đổi

Bệ đá đạo nhân ngồi.

7. Đường Tiêu Dao

Đây con đường Tiêu Dao

Rộng bằng lại thẳng tắp

Đầu cửa cổng Chơn Không

Đuôi ngọn đồi Tự Tại

Xa đến khách xuất trần

Khách xá, trai đường đón

Mảng cầu, nhãn, mít khoe

Hoa giấy, anh đào cợt

Dưới phố vang nhạc mừng

Gió đông lộng tà áo.

8. Đường Đại Mai

Đường Đại Mai uốn cong

Cấp rải đều rồng cuộn

Đại xòe lá che rậm

Mai đón đông cười mỉm.

9. Đường Thạch Đầu

Đường Thạch Đầu thuở nọ

Đặng Ẩn Phong té nhào

Đường Thạch Đầu hiện tại

Khách đi lòng nao nao.

Bốn bài thơ sau (6, 7, 8, và 9) do trong giữa mùa Hạ 1985, Viện Chủ đã ngẩu hứng qua cảnh sắc Chơn Không mà ứng ra.

 

Mục Lục