Thiền Tông Việt Nam
Thiền Đốn Ngộ
Phần 5: Tham Thiền Yếu Chỉ - Thiền Đường Chỉ Dạy (Dẫn Lời Dạy)

Chư vị hằng ngày đến thỉnh tôi chỉ dạy khiến tôi rất hổ thẹn. Chư vị ngày ngày nhọc nhằn cuốc đất, bửa củi, gánh gạch làm việc quên cả sớm chiều, mà vẫn không quên tâm niệm cầu giải thoát. Hạt giống thiết tha vì đạo ấy khiến mọi người đều cảm động. Hư Vân này hổ thẹn không đạo không đức, nói không đến đâu lấy gì chỉ dạy, chỉ lượm lặt những lời dạy của cổ nhân để đáp lại lời khẩn cầu của chư vị mà thôi.

Mục Lục
Thiền Đốn Ngộ
Danh sách chương: