Thiền Tông Việt Nam
Nghiêm Huấn Tùng Lâm
Lời Đầu Sách

Thiền Lâm Bảo Huấn là quyển sách chư Tổ dạy cho các vị lãnh đạo có trách nhiệm trong tùng lâm. Nhưng theo chỗ nhận định của chúng tôi, nó vẫn có giá trị nhắc nhở cho Tăng Ni chúng ta về mặt tu tập và làm các Phật sự.

Từ xưa đến nay, các vị lãnh trách nhiệm trụ trì hoặc tọa chủ, giảng sư, pháp sư trong tùng lâm, thì giờ phần nhiều đã cống hiến cho đạo pháp, tha nhân. Nếu không nhớ lại việc tu hành là chánh yếu thì có thể sẽ quên mất mình, ảnh hưởng đến công phu. Tất cả những gì chúng ta gầy dựng như cơ đồ, sự nghiệp, bổn đạo, v.v... có thay thế được phước nghiệp của mình hay không, có cứu ta ra khỏi trầm luân sanh tử hay không? Đó là điều rất quan trọng. Nghĩ thế chúng ta cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình nhưng cũng phải liên tục hành trì công phu cho đến viên mãn.

Nhận thấy giá trị cao quí của Thiền Lâm Bảo Huấn, chư tăng thiền viện Thường Chiếu đã ghi lại lời trích giảng của tôi tại các trường hạ vào khoảng thập niên 1990. Với mục đích thêm tư liệu và kinh nghiệm cho Tăng Ni trong khi nghiên cứu hành trì, tôi rất hoan hỷ việc làm này của chư huynh đệ.

Trong một giới hạn khiêm tốn về sự hiểu biết và hành trì của bản thân, tôi không dám đề tựa Thiền Lâm Bảo Huấn lược giải, chỉ xin trân trọng ghi lại Nghiêm huấn tùng lâm của người xưa, lấy đó làm kim chỉ nam cho chúng ta ngày nay. Trên tinh thần ấy, rất mong nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của chư học giả, hành giả, mười phương bạn lứa anh em.

Và dĩ nhiên, hy vọng độc giả cũng sẵn lòng bỏ qua cho những sơ suất tất yếu của tác phẩm vì giọng văn nói, hơn là một tác phẩm chính quy.

Thiền viện Thường Chiếu,

ngày 25/04/2009

Nhằm ngày 01/04/Kỷ Sửu

THÍCH NHẬT QUANG

Mục Lục