Thiền Tông Việt Nam
Hành Hương Hoa Hạ
Lời Tựa

Hành Hương Hoa Hạ là tập bút ký, viết lại đôi nét về chuyến hành hương phương Nam Trung Quốc của Tăng Ni Phật tử Việt Nam, tu tập theo sự hướng dẫn của Hòa thượng Trúc Lâm - Phụng Hoàng.

Thiền tông truyền sang Việt Nam vào thế kỷ VII do Tổ Tỳ-ni-đa-lưu-chi (Vinitaruci), đệ tử của Tam Tổ Tăng Xán Trung Quốc. Như vậy thiền tông Việt Nam có có cội nguồn từ thiền tông Trung Quốc. Thực hiện chuyến hành hương này cũng là thực hiện chuyến hành hương về nguồn. Tung sơn với Thiếu Lâm Tự là Tổ đình của Sơ Tổ Bồ-đề Đạt-ma, Tào Khê với Nam Hoa Thiền Tự là Tổ đình của Lục Tổ Huệ Năng... Ngoài ra Trung Quốc còn có các đạo tràng của chư Bồ-tát như Nga My sơn với Bồ-tát Phổ Hiền, Ngũ Đài sơn với Bồ-tát Văn-thù... Tất cả đều là linh hồn của Phật giáo, của thiền tông xưa cũng như nay, không phải chỉ ở miền Hoa hạ mà thôi.

Và vì thế,

... Chúng tôi đến Trung Quốc không phải chỉ để thưởng lãm những bức tranh thủy mặc cổ điển, đâu đó thành xưa miếu cổ, non nước sắc  hương, những thạch động còn tỏa ánh sáng ngọc ngà thần bí của một thời xa xưa... Mà trên tất cả chúng tôi muốn tìm lại mình qua dấu vết của cổ nhân.

Trong khuôn khổ hạn hẹp của tập sách này, chỉ là chút đồng vọng về chốn Tổ năm xưa với cuộc đời, hạnh nguyện và đạo nghiệp của quý ngài, không sao nói hết được về ánh sáng mặt trời Phật, mặt trăng Phật ở nơi đây. Hơn nữa, viết về Tổ sư rất dễ phạm vào lỗi khua môi múa mép, không đúng môn quy. Cho nên chúng tôi chỉ xin được cúi thấp đầu, làm một kẻ tăng lữ hướng vọng về các đấng Tổ phụ để học tập, hành trì theo con đường của các ngài đã chỉ dạy.

Tập sách có hai phần:

- Phần thứ nhất là bài viết của Thượng tọa Thông Phương.

- Phần thứ hai là bút ký của Sư cô Hạnh Chiếu.

Hướng về cội nguồn thiền tông, để tăng trưởng niềm tin trên hành trình giác ngộ giải thoát là mục đích chính của chúng tôi. Vì vậy tập sách nhất định không thể hiện được trọn vẹn mọi mặt mà bạn đọc mong đợi. Song với chừng ấy đóng góp, hy vọng đủ để gọi là tấm lòng của Tăng Ni chúng tôi đối với khách hữu duyên tu thiền theo Hòa thượng Ân sư. Nếu có thể, tập sách sẽ giúp cho độc giả tìm lại được ngôi nhà thật sự của mình.

Xin được trân trọng gởi đến pháp lữ muôn phương cuộc Hành Hương Hoa Hạ của chúng tôi, như là một món quà của người từ phương xa trở về.

Món quà tuy không đáng, nhưng mà rất thiệt tình.

Thường Chiếu, 27-07-Đinh Hợi (2007)

Kính ghi,

THÍCH NHẬT QUANG

Mục Lục