Thiền Tông Việt Nam
Xuân Thiền - Thích Tâm Hạnh
Lời Tựa

Ngủ dậy mở cửa sổ,

Ô kìa! Xuân đã về.

Một đôi bươm bướm trắng,

Tung tăng bay trước hoa.

             (Sơ Tổ Trúc Lâm)

Nước vẫn chảy, mây vẫn bay, chẳng phải vô tình hay hữu ý, chỉ là sự vận hành, sinh hoạt hằng ngày “Ngủ dậy, mở cửa sổ”. Sáng nay, có đặc biệt hơn chăng, chỉ là: “Ô kìa! Đâu ngờ! Xuân đã về”. Tháng ngày qua no đủ gió mây, không nôn nao chờ xuân đến. Sáng nay, cũng như mọi ngày, thức dậy, mở cửa ra, thấy xuân về thì nói xuân về, không rộn rã khi xuân sang. Thấy thế nào, nói thế ấy, là cái thấy xuân thiền: “Một đôi bươm bướm trắng, Tung tăng bay trước hoa”. Đã khám phá chúa xuân thì quanh năm thắm đượm sắc hương xuân. Ở đâu, thấy biết gì cũng rực lên ánh xuân tươi thắm.

Người sống về bằng thể đạo là thế. Trọn ngày vui say sống đạo, bẵng quên sự thế, tháng ngày. Thật là lúc nào cũng sẵn đó một mùa xuân trọn vẹn.

Thích Tâm Hạnh

Mục Lục