Thiền Tông Việt Nam
Thơ Văn Và Cảm Tác Của Thiền Sư Thích Thanh Từ
Bài Học Của Cuộc Đời

Ngày nay bạn thương mến tôi.

Vâng! Tôi cám ơn bạn.

Song ngày mai kia, tôi không dám nghĩ đến.
 

Thế gian dành cho chúng ta khá nhiều điều bất như ý.

Chúng ta phải khéo tu để vượt qua những bất hạnh này.
 

Những thay đổi đau lòng luôn đến với ta,

Khi chúng đến, ta nên cười chẳng nên khóc.

Vì đó là qui luật của thế gian.

(Thiền viện Thường Chiếu, tháng 9. 1996)

Mục Lục