Thiền Tông Việt Nam
Chân Tâm Trực Thuyết Giảng Giải
Lời Giới Thiệu

Quyển CHÂN TÂM TRỰC THUYẾT là một quyển luận được sắp vào chương trình học tại Tu viện Chơn Không. Quyển luận này về hình lượng rất bé bỏng, nhưng về phẩm chất thật quý vô giá. Một hành giả nếu thâm đạt được ý chỉ quyển luận này là đã thấy lối vào đạo.

Thiền sư Phổ Chiếu thật đã ngộ Chân tâm thấy được bản tánh. Vì lòng từ bi vô lượng, Ngài chẳng tiếc những sợi lông mày, mở cửa phương tiện để dẫn dắt kẻ hậu lai. Với chủ trương: "Định tức Huệ, Huệ tức Định", Ngài làm sáng tỏ đường lối tu hành của Thiền tông.

Thích Đắc Pháp, một thiền sinh trong Tu viện Chơn Không, với thời gian ba năm tu học tại đây, đã nỗ lực hạ thủ công phu, lại tiếp tay với chúng tôi phiên dịch những tác phẩm cần thiết cho Tu viện. Tuy nhiên, một dịch phẩm đầu tiên được ra mắt độc giả, hẳn là không tránh khỏi một vài sơ sót. Nhưng đáng khích lệ, dịch giả đã cố gắng nhiều trong công tác này.

Cần có tài liệu cho thiền sinh tại Tu Viện học tập, cũng thiết yếu đối với hành giả không có duyên đến Tu Viện và những học giả đang nghiên cứu Thiền tông, nên Tu Viện chúng tôi cho xuất bản quyển sách bé nhỏ này.

Quyển sách này ra đời nhằm lúc phong trào học thiền đang lên ở Việt Nam. Chúng tôi tin rằng độc giả có thiện chí tham cứu Thiền tông, chịu khó đọc kỹ quyển sách này, sẽ thấy nó đóng góp một phần không nhỏ cho quý vị trong những vấn đề khó khăn nhất lâu nay chưa giải quyết được. Nhất là, những vị hiểu thiền lý mà không biết làm sao thực hiện thiền hạnh. Quý vị chịu khó nghiền ngẫm chín chắn trong đây, tự nhiên thấy cửa thiền sẽ mở rộng, mặc tình tiến bước. 

Mục Lục