Thiền Tông Việt Nam
Hương Thiền
Lời Đầu Sách

Trong thiền môn, hương cúc hương mai thường được nhắc đến nhiều nhất, nhưng cũng không bằng hương thiền. Hương vị của thiền siêu thoát các mùi hương. Thế nhưng mấy ai đã thưởng thức?

Trong khi đó hương vị của cuộc đời, quyền cao chức trọng, danh vọng tiền tài… không ai mà không say đắm. Nhưng tất cả qua rồi chỉ còn lại trên mái đầu điểm màu sương trắng.

Còn hương thiền,
Ví chẳng một phen xương lạnh buốt,
Hoa mai đâu dễ ngửi mùi hương.
       (Thiền sư Hoàng Bá).

Nghĩa là ta không chịu nổi sương lạnh buốt xương thì không làm sao thưởng thức được hoa mai. Hoa mai chỉ tỏa hương ngào ngạt khi nào ta phấn đấu kỳ cùng với sương lạnh thấu xương, thấu tủy. Và thế ấy, mới mong thưởng lãm chút phần hương mai. Hương mai tức là hương thiền.

Nơi đây,

Thiền tăng Thường Chiếu xin mượn chút Hương Thiền phưởng phất từ cõi đời thường, mà vẫn ngào ngạt hương giới hương định hương tuệ, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật. Mong chút hương vị này còn đọng lại trong lòng của mỗi chúng ta.

Được vậy, quyển sách nhỏ này chẳng ngại văn vụng ý quê, xin góp chút tin vui đến cùng mười phương pháp lữ.

Thiền viện Thường Chiếu.

THÍCH NHẬT QUANG

(Nguồn: http://www.thientongvietnam.net/kinhsach-thike/)

Mục Lục